Course

Ulkopuolisuuden tunnelukko-verkkokurssi

By Avaamo

""Ulkopuolisuuden tunnelukko. (Sosiaalinen eristäytyminen)

Tunnelukot l. skeemat

Skeematerapia

Skeematerapian kehitti 1990 luvun alkupuolella tohtori Jeffrey Young työryhmineen. Skeematerapiassa laajennetaan kognitiivisen terapian lähestymistapaa, käsitteitä ja työtapoja muilla eri näkökulmilla. Skeematerapia kehittyi kognitiivisen terapian oheen, kun Young alkoi pohtia, miksi toiset eivät näyttäneet hyötyvän pelkästään kognitiivisesta terapiaotteesta.

Skeema sinänsä on toki tunnistettu jo varhain psykologiassa. Skeemalla on tarkoitettu ”mallia, jonka läpi tarkastellaan maailmaa tai kokemusta, jotta niitä on helpompi selittää.” (Young J.)

Tunnelukot

Skeema eli tunnelukko on ikään kuin päivittämätön vanha kartta, jonka mukaan ihminen edelleen aikuisena näkee tilanteet. Kartta on kuitenkin vanhentunut, koska sen ohjaama reitti on syntynyt lapsen tarpeisiin vahingollisissa olosuhteissa. Silloin se on ollut välttämätön, jotta on pysynyt reitillä ja selviytynyt mahdollisimman hyvin. Aikuisuudessa tuo kartta kuitenkin on vanhentunut, vääristynyt ja haitallinen ja ylläpitää kärsimystä elämässä.

Tuo kärsimys liittyy tavalla taikka toisella useimmiten ihmissuhteisiin. Lapsen selviytymiskeinojen ollessa käytössä aikuisena, olemme kykenemättömiä terveisiin ihmissuhteisiin, joko kokonaan taikka joidenkin tilanteiden osalta. Voi olla, että et kykene solmimaan pysyvää parisuhdetta taikka et edes yritä.

Sosiaaliset kanssakäymiset voivat olla hankalia ja haitata työssä viihtymistä, tunnelukko voi jopa vähitellen eristää sinut lähes kaikista kanssakäymisistä muiden ihmisten kanssa.

Haitalliset tunnelukot

Haitalliset tunnelukot (skeemat) jaetaan 18 eri tunnelukkoon ja viiteen (5) skeema-alueeseen (kategoriaan).

Ulkopuolisuuden tunnelukko kuuluu Skeema-alue 1: Irrallisuus ja hylkääminen.

Tunnelukoista viisi on ns. ehdottomia tunnelukkoja, jotka syntyvät erittäin varhaisessa vaiheessa lapsuutta, yleensä jo ennen kouluikää.

Niitä kutsutaan ehdottomiksi tunnelukoiksi juuri sen takia, että ne syntyvät niin varhain ja muodostuvat ihmiselle ehdottomaksi uskomukseksi itsestä.

Mitä varhemmin tunnelukko syntyy, sitä vaikeampaa sen avaaminen on. Niinpä työskentely lukon avaamiseksi kannattaisi aloittaa heti kun sen tunnistaa itsessään.

Työskentelyn aloittamisvaiheessa on hyvä muistuttaa itseään siitä, että lukot ovat olleet itsellä pitkään ja niiden työstäminen auki vaatii myös pitkäaikaista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kuitenkin jokainen myötätuntoinen oivallus itseään kohtaan vie askeleen eteenpäin kohti muutosta.

Tähän alueeseen, irrallisuus ja hylkääminen, kuuluvat tunnelukot aiheuttavat erityisen suurta kykenemättömyyttä pysyviin ihmissuhteisiin. Sinulla on syvä sisäinen uskomus, että et voi löytää pysyvää, luotettavaa, turvallista, rakkaudellista, huolta pitävää ja hyväksyvää ihmissuhdetta.

Ulkopuolisuuden tunnelukko kuuluu skeema-alueeseen irrallisuus ja hylkääminen, jotka ovat ns. ehdottomia skeemoja.

Kuitenkin ulkopuolisuuden tunnelukko poikkeaa hieman muista ehdottomista tunnelukoista sillä, että se ei välttämättä ole suoraan oman perheen elämän tavan synnyttämä, vaan voi kehittyä myöhemmässä vaiheessa lapsuutta jonkin tapahtuman alulle panemana.

** Todennäköisesti jos oma temperamentti on taipuvainen sisäänpäin kääntyneisyyteen, se edesauttaa ulkopuolisuuden tunteen kehittymistä ja vahvistumista myöhemmin elämässä elämän tapahtumien ja ihmissuhteiden seurauksena.**

On tärkeää myös oivaltaa se, mikä on itselle luontaista. Oletko temperamentiltasi taivuvainen sisäänpäin suuntautuneisuuteen enemmän kuin ulospäin suuntautuneisuuteen? Hyväksytkö sen piirteen itsessäsi ja mitä sen hyväksyminen tarkoittaisi?

Ulkopuolisuuden tunnelukko on syntynyt, kun lapsuuden kasvuoloissa on tapahtunut jotain mikä on aiheuttanut erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksen.

Ulkopuolisuuden tunne voi alkaa syntyä esimerkiksi hyväksikäytön takia. Häpeä (vajavuus) liittyy usein ulkopuolisuuden tunteeseen.

Ulkopuolisuuden tunnelukko voi syntyä myös, jos olet joutunut jostain syystä tilanteeseen missä jouduit kokemaan ulkopuolelle jättämistä. Esimerkiksi koulukiusaaminen taikka asuinpaikan vaihdoksesta johtuva yksinäisyys jne.

Ulkopuolisuuden l. sosiaalisen eristäytyneisyyden tunnelukko ilmenee kokemuksena erilaisuuden ja muuhun maailmaan sopimattomuuden tunteesta. Tunnet että et kuuluu mihinkään ryhmään.

Ulkopuolisuuden tunnusmerkkejä aikuisena on kuvattu kolmella eri tavalla.

*Esimerkkejä skeemalle antautumisesta:

->Keskityt enemmän ihmisten välisiin eroavaisuuksiin, kuin yhdistäviin asioihin.

*Esimerkkejä skeeman välttämisestä: ->Välttelet sosiaalisia tilanteita, sekä ryhmissä tapahtuvaa toimintaa.

*Esimerkkejä skeeman ylikompensoinnista: ->Yrität kameolonttimaisesti muovautua aina kulloisenkin ihmisjoukon mukaiseksi, jotta sopeutuisit ryhmään.

Nämä edellä mainitut esimerkit kuvaavat erilaisia tapoja olla ulkopuolisuuden skeeman vallassa. Tapa valikoituu sekä oman syntymälahjana saadun temperamentin mukaan, että opittujen käytös- ja selviytymismallien mukaan tilanteesta riippuen, kun eri moodit eli tunnetilat vaihtelevat.

Kenties jo pitkänkin elämän ajan vaikuttanut skeema on tuttu ja tuntuu luonnolliselta.

Skeemat vastustavat muutosta.

Kun lähdet listaamaan skeeman paikkansapitävyyttä tukevia, sekä vastaisia todisteita menneestä ja tulevasta huomaat, että sitä tukevia todisteita on todennäköisesti aluksi helpompi löytää.

Ulkopuolisuuden tunnelukko kuuluu ns. ehdottomiin skeemoihin, jotka syntyvät jo varhaisessa vaiheessa elämää.

Tunnelukon synnyttämät selviytymiskeinot syntyvät varhain lapsena. Ole siis itsellesi erityisen myötätuntoinen, jos sinulla on ulkopuolisuuden skeema. Se ei ole syntynyt tyhjästä ja se on tullut sinuun jo lapsena suojaksi silloisia olosuhteita kohtaan.

Skeeman syntyyn on vaikuttanut lapsuuden kasvuolot, joissa koit jollain lailla olevasi erilainen tai ulkopuolinen. Se on voinut johtua perheestäsi esim. alkoholistiperhe tai muutoin sosiaaliselta statukseltaan muista poikkeava perhe vaikkapa varallisuuden (joko erityisen vähävarainen tai poikkeuksellisen varakas perhe) tai koulutuksen suhteen tai esim. taiteilijaperhe. Tai ulkopuolisuuden tunne on voinut syntyät hyväksikäytön tai muun kaltoinkohtelun seurauksena.

Ulkopuolisuuden tunnelukko voi alkaa syntyä myös, jos lapsuudessasi olet joutunut usein muuttamaan eri paikkakunnalle. Et ole päässyt juurtumaan mihinkään.

Tai olit perheessäsi jotenkin erilainen. Esim. iso ikäero sisaruksiin tai jokin toistuva kokemus, tunne, että olet eriarvoinen tms.

Myös johonkin ns. Vähemmistöön kuuluminen voi synnyttää ulkopuolisuuden tunnelukon, kuten esimerkiksi seksuaalinen suuntaus.

Jonkinlaisen erilaisuuden kokemus lapsena on aiheuttamassa ulkopuolisuuden tunnelukkoa.

Nyt itse aikuisena yksi tärkeä tehtävä on alkaa havainnoida mitä kaikkea samaa on sinussa ja muissa ihmisissä. Voit alkaa huomioida, että on lukemattomia ihmisiä, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita, et olekaan niin kovin erilainen.

Ymmärrys siitä mikä on voinut olla tunnelukon aiheuttaja voi auttaa itseä pois skeemavetoisesta kokemisesta ja vapauttaa myös itsesyytöksistä.

Lähde avaamaan ulkopuolisuuden tunnelukkoasi

Kurssi sisältää 8 osiota, jotka avautuvat sinulle 14 päivän välein, että ehtisit perehtyä kulloiseenkin osioon. Kurssin tehtävät ovat laajoja pohdintatehtäviä ja on tarkoitus, että voit käyttää kurssia pitkään elämäsi tutkimisen tukena. Saat jokaisesta uudesta osiosta tiedon sähköpostiisi.


Kurssi on itsenäistä työskentelyä.

ASIAKASKOKEMUKSIA TUNNELUKKO TYÖSKENTELYN SEURAUKSENA:

”Kaipaan ihmisiä elämääni ja olen ymmärtänyt nyt, että tunnelukko on ajanut minut yksinäisyyteen.” Heli 49 v.

”Olen huomannut, että en olekaan niin erilainen” Jouko 44 v.

”Uusien näkökulmien tuominen ongelmiin sekä itsetuntemuksen ja omien reagoimisien analysointi on lisännyt itsetuntemusta” Timo 45 v.

”Tajusin, että olin outo vain omasta mielestäni.” Jaakko 39 v.

”On ollut aina vaikea käsittää miksi olen kokenut niin suurta ulkopuolisuuden tunnetta tuttujenkin ihmisten seurassa. Nyt kun olen oivaltanut, miten se on ohjannut minua, olen saanut tunteen hallintaani.” Jaana 33 v.

Tässä vain pieni osa siitä miten ihmiset ovat kokeneet oivalluksia, helpotusta ja ymmärrystä siitä mitä tapahtuu kun tunnistaa tunnelukon vaikutukset. Vaikutusten tunnistamisen jälkeen on helpompi haluta muutosta.

Miten ulkopuolisuuden tunnelukko vaikuttaa sinun elämässäsi? Oletko ajautunut tai ajautumassa totaaliseen yksinäisyyteen? Tee muutos ennen kuin siitä tulee liian vaikeaa.

Course

Ulkopuolisuuden tunnelukko-verkkokurssi

By Avaamo
Price
39 €
Incl. 24% VAT

Privacy Policy Avaamo

TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

AVAAMO käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen;
 • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
 • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
 • liiketoimintamme kehittäminen; ja
 • palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen TÄYTÄ TÄHÄN YHTEYDENOTTOSÄHKÖPOSTIOSOITE.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@avaamoterapia.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@avaamoterapia.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot

AVAAMO, Konttuurikuja 3 anneli.pohjola@avaamoterapia.fiI,

Privacy Policy Campwire

General

This is Intoloop Oy’s (hereafter “Campwire”) privacy statement that has been prepared in accordance with the Finnish Personal Data Act (523/1999, sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy statement entered into force on 16 April 2018 and will remain valid until further notice.

This privacy statement contains information on how Campwire processes personal data. Campwire processes personal data in accordance with this privacy statement and any applicable legislation. Please read this privacy statement carefully before using our website or registering as a user of our services.

To ensure best possible services to our customers, we must collect and process some of your personal data. However, we respect your privacy and are committed to protecting it. This privacy statement specifies the personal data that is collected by us, the principles based on which this data is processed, and the rights and influencing opportunities you have regarding your personal data.

Please read this privacy statement carefully, as Campwire processes your personal data in accordance with it and all applicable legislation. Campwire reserves the right to update this privacy statement based on need. Please visit this site from time to time, as Campwire develops its services and website constantly.

You accept that we will process your personal data in accordance with this privacy statement by using the www.campwire.com website, our services, or our website; by filling in a form; or by contacting us. If you do not accept these terms and conditions, we will probably be unable to serve you.

The controller is: Intoloop Oy, Papinkatu 21 lh 34, FI-33200 Tampere.

For which purposes is my personal data collected and processed?

We only collect, store, and process your personal data for purposes that have been specified in advance. The main purposes are:

 • Managing customer relations
 • Maintaining customer information and usernames
 • Identifying customers
 • Producing and providing services
 • Invoicing
 • Developing, planning, and analysing business operations, websites, and Services
 • Marketing purposes
 • Responding to contact requests
 • Fulfilling our contractual obligations
 • Fulfilling our legal obligations and requirements
 • Targeting of services
 • Which personal data is collected and from which sources?

  Campwire collects information of the users when they use Campwire’s website, buy Services, register as Service users, update their profile, or use the Services. In addition, data provided by customers e.g. on online forms, by email, on telephone, through social media services, in contracts, at customer meetings, and in other situations where customers convey personal data can be saved into the data file.

  At least the following data will be collected when users register as users of our Services:

 • Name of the company (corporate customers)
 • Name of the person/user
 • Email address
 • Username
 • Password
 • In case of customers, we will also save the following data:

 • Telephone number
 • Address
 • Business ID (corporate customers)
 • Data relating to customer relations, e.g. order history
 • Campwire’s marketing register (email list) can usually be registered with using an email address only.

  When the user visits Campwire’s website, the user’s computer automatically sends certain technical and other data (e.g. IP address, browser type, and from which site the user came to the site). Campwire also uses cookies to collect data on how the user uses the website. For more detailed information, see the Cookies section of this privacy statement.

  By providing personal data to Campwire either on the forms found on Campwire’s website or in some other manner, the user accepts that his or her personal is collected, used and transferred in accordance with this privacy statement and for the restricted purposes specified in this privacy statement.

  On which grounds is personal data processed?

  We ensure that we always have legal grounds for processing your personal data. We may process your personal data based on several different grounds. We can process your personal data in order to fulfil a contract or our legal obligations. We can also process your personal data based on a legitimate interest, which is to provide our services and to run and develop our business operations. Some personal data can also be processed subject to your consent.

  Who will process my personal data and will my personal data be disclosed to third parties?

  Your personal data will principally be processed by our staff as part of their work tasks. Campwire uses external subcontractors and service providers for providing and implementing the Services. Personal data can be disclosed to such subcontractors if and only to the extent necessary. We will do our utmost in such cases to ensure that personal data is transferred and processed in accordance with this privacy statement and applicable legislation. We can also convey your personal data if we are involved in a company acquisition or an asset deal.

  The user also accepts that Campwire can disclose personal data to competent authorities if this is necessary in order to comply with applicable legislation or regulations.

  Campwire’s website and Services can contain links to other websites or contents originating from other websites. Such websites are beyond the control of Campwire and Intoloop Oy is not responsible for their contents. If the user visits a linked website, the use of such a website is covered by the privacy statement of that website.

  In my personal data conveyed outside the EU?

  Some of our subcontractors or servers that are used for processing personal data might be located outside the EU/EEA. Apart from that, we do not regularly convey personal data outside the EU/EEA.

  We ensure that your personal data is processed, transferred, and stored based on legal grounds and using sufficient protection measures.

  We have ensured that our service providers are included in the Privacy Shield programme between the EU and the United States (https://www.privacyshield.gov/list), the aim of which is to ensure secure processing of European data in the United States.

  For how long will my personal data be stored?

  We will only store your personal data for as long as is required by the purpose of processing or is permitted by the contract or law. However, the storage time of personal data can vary depending on the purpose and situation.

  How is my personal data stored and protected?

  Your personal data will be stored on the servers of our service provider, which have been protected in accordance with the general practices of the field. Personal data that we have collected and processed will be kept confidential and will only be disclosed to persons who need the said data for their work tasks and to our customers based on service contracts in a restricted manner. Access to your personal data is subject to user-specific credentials, passwords, and user rights.

  Is it mandatory to provide personal data and what are the consequences of not providing it?

  If you fail to provide the personal data specified in this privacy statement or do not consent to its processing, it is likely that we will not be able to provide the service or to fulfil the purpose of our operations. Therefore, we request that you do not provide us any data unless you accept that we process the data in accordance with this privacy statement.

  Users must provide Campwire correct data when they register as users of the Services or fulfil a form on Campwire’s website for some other reason. Service users can at any time view their personal data saved in the system by signing in into the Service. Users can also edit and update their personal data by signing in into the Service or by contacting Campwire.

  Are cookies used on the website and what are they?

  We use cookies on our website in order to provide users the best possible user experience. Cookies are small text files that the web server saves on the user’s terminal device. Cookies give us information on how the users use our website. We can use cookies in developing our services and website, in analysing the use of the website, and in targeting and optimising marketing. Website users can enable or disable the use of cookies from the settings of their web browser. Most web browsers allow cookies automatically. Please note that disabling cookies can restrict the operation of our website.

  What are my rights and influencing opportunities?

  Cancelling your consent

  If your personal data is processed based on your consent, you have the right to cancel your consent at any time by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com).

  Access to data

  You have the right to receive a confirmation from us on whether we process any personal data concerning yourself and which personal data concerning yourself is processed by us.

  Right to corrections

  You have the right to request that we correct any incorrect or outdated or otherwise defective data concerning yourself. You can also update any changed personal data in the Service.

  Right to ban direct marketing

  You have the right to ban the processing of your personal data for direct marketing purposes by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com). All emails sent by us in marketing purposes contain a link by clicking on which you can remove yourself from the email list.

  Right to object to the processing

  If we process your personal data based on a general interest or our legitimate interest, you have the right to object the processing of personal data concerning yourself to the extent that there is no such significant reason that would override your rights or the processing is not necessary for resolving a legal claim. Please note that in such a situation we probably will be unable to continue to provide services to you.

  Right to restrict processing

  In certain situations you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.

  Right to have your personal data transferred

  If we have processed your personal data subject to your consent or in order to fulfil a contract, you have the right to receive the personal data you have provided to use electronically.

  How can I exercise my rights?

  You can exercise the above rights by contacting us e.g. by email (tietosuoja@intoloop.com). Where required, the controller has the right to ask the data subject to prove his or her identity. The controller must react to any such requests made by the customer within the time period specified in the GDPR (in most cases, within one month).

  Can this privacy statement be updated?

  We can update this privacy statement when our operations or data protection principles change. Updates may also be required due to changes in legislation. Any such changes will take effect when we have published an updated privacy statement. Please read this privacy statement from time to time to be aware of its current contents.

  Whom should I contact in data protection matters?

  Contacts:

  Intoloop Oy
  Papinkatu 21 lh 34
  33200 Tampere
  tietosuoja@intoloop.com

  Toimitusehdot Avaamo

  Avaamo (y-tunnus 2764623-1) (jäljempänä verkkokauppa) myy verkkokursseja luonnollisille tai juridisille henkilöille (jäljempänä asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

  Verkkokaupan yhteystiedot

  Sähköposti: annelipohjola@icloud.com

  Tilaaminen

  Tilaus astuu voimaan maksamalla verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot sekä tuotteen hinnan. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenee tilattu tuote sekä hinta.

  Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Visma Paysta: www.visma.fi/vismapay/

  Maksutavat

  Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit) sekä verkkopankilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

  Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

  Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

  Toimitus ja palautus

  Verkkokaupan asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Halutessasi perua palvelun käytön, ota ensin yhteyttä verkkokauppan asiakaspalveluun (annelipohjola@icloud.com) ja kysy peruutusohjeita.

  Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.


  Visma Pay banners
  Badge-payments
  Safe transactions
  Badge-guarantee
  14-day Money Back Guarantee
  Badge-connection
  Campwire Protects your Privacy
  Badge-secure
  Your Information is Secure
  Want to know more? Contact annelipohjola@icloud.com