Course

KUNTOUTTAVAT AVUSTUSTAVAT VIDEOLEIKKEIN

By Promotive Rehabilitation Ergo Oy

KURSSIN TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPIT KUNTOUTUJAA AKTIVOIVAT AVUSTUSTAVAT JA VASTUUTTAMAAN KUNTOUTUJAA SUORITUSTASON NOSTAMISESSA KOHTI ITSENÄISTÄ TOIMINTAKYKYÄ. Tavoitteellisesti suoritustasoa voidaan nostaa kahden avustettavasta, yhden avustettavaksi, siitä edelleen sanallisella ohjauksella ja apuvälinein suoriutuvaksi tavoitellen itsenäistä liikkumista. 

Kuntoutujan suoritustasot:

 • KAHDEN AVUSTETTAVA
 • YHDEN AVUSTETTAVA
 • SANALLISELLA OHJAUKSELLA SELVIYTYVÄ
 • APUVÄLINEIDEN AVULLA SELVIYTYVÄ
 • ITSENÄINEN TOIMINTAKYKY

Jokaisesta suoritustasosta on kuvattu seuraavia perusliikkumisen videoleikkeitä:

 • Avustettavan suorituskyvyn testaaminen
 • Vuoteessa liikkuminen eri suuntiin
 • Istuminen: istumaannousu/laskeutuminen vuoteeseen, istuessa liikkuminen jne.
 • Matalasiirtyminen mm. vuode-pyörätuoli ja tasolta toiselle siirtymiset selinmakuulla
 • Seisominen: seisomaannousu, istuutuminen, seisoma-asennon kautta siirtyminen
 • Käveleminen, kaatuvan suojaaminen
 • Lattialta ylös avustaminen
 • Nostin siirrot
 • Omatoiminen harjoittelu

SUORITUSTASO NOUSEE KUN OPIT KONKREETTISESTI TUTKIMAAN AVUSTETTAVAN VOIMAVARAT JA NIITÄ HYÖDYNTÄEN

AKTIVOIT AVUSTETTAVAA TEKEMÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON ITSE LUONNOLLISTEN LIIKEMALLIEN MUKAAN.

OPIT VASTUUTTAMAAN AVUSTETTAVAA SUORITUSTASON NOSTAMISESSA KOHTI MAHDOLLISIMMAN ITSENÄISTÄ TOIMINTAKYKYÄ MM. OHJAAMALLA MUUTAMIA VOIMISTELULIIKKEITÄ PERUSTELLEN NIIDEN VAIKUTUKSEN TOIMINTAKYKYYN.

OSAAT AKTIVOIDA AVUSTETTAVASI TYÖPARIKSESI, OSAAT ARVIOIDA AVUSTUSTILANTEIDEN RISKEJÄ JA AVUSTAJIEN MÄÄRÄÄ

Tutkitaanko työyhteisössäsi heikkokuntoiselta voimavaroja esim. käsien/jalkojen voimaa ennen avustamista? Kirjataanko avustettavan voimavarat ja aktiivisuus muiden tiedoksi, jotta heidän on helpompi avustaa heikkokuntoista liikkumisessa?

Onko hoitohenkilökunnalla taitoa aktivoida avustusta tarvitsevaa sanallisella ohjauksella/apuvälineiden avulla luonnollisten liikemallien mukaan, niin ettei avustettavaan tarvitse välttämättä koskea ollenkaan? Silloin ei itse kuormitu.

Ohjataanko avustettavalle muutamia voimisteluliikkeitä, jolloin hän osallistuu vastuullisena oman toimintakykynsä säilyttämiseen/kohentamiseen?

Eihän teillä nosteta potilaita?

Kurssi antaa välineitä ja keinoja edellä edellä mainittuihin kysymyksiin, sekä moneen muuhun asiaan, mikä tekee hoitohenkilökunnan työstä helpompaa, kevyempää, tavoitteellista, iloista ja aikaa säästävää. Avustaja aktivoi avustettavan työparikseen, jolloin kahta avustajaa ei monestikaan tarvita. Tämän koen päivittäin työssäni, ja koulutuksissani olleet kertovat samaa. Kurssilla ohjataan nostimien käyttö yksityiskohtaisesti aidoissa videoleikkeissä. Minkäänlaista nostamista ei tarvita perusliikkumisen avustamisissa, kun käytetään liukumateriaaleja ja apuvälineitä oikein.

Kurssin avulla opit taitavaksi ja aktivoivaksi avustajaksi ja hallitset:

 • ergonomiset työasennot
 • apuvälineiden tarkoituksen mukaisen käyttämisen
 • avustamista helpottavat alkuasennot
 • ympäristön huomioimisen, tilan tekemisen siirtymiselle
 • ajan antamisen avustettavan suorittamiselle
 • osaat arvioida avustajien määrän.

 • ennenkaikkea osaat avustaa luonnollisten liikemallien mukaan ja osaat käyttää sanallista ohjausta. Näiden taitojen hallinta keventää avustajien työtä hämmästyttävästi.

Verkkokurssin sisältö on selkeää ja helppokäyttöistä:

 • avustustilanteet on kuvattu aidoissa potilastilanteissa. Mallioppiminen on tehokasta! Näet potilassiirtojen periaatteiden todella toimivan käytännössä, kun osaaminen on kohdillaan.
 • videoleikkeitä avustustavoista on 165 kappaletta. Ne perustuvat luonnollisen liikkumisen aktivointiin. Ne on selkeästi jaoteltu ja löydät helposti kuntouttavan ratkaisun mihin tahansa perusliikkumisen ongelmaan.
 • videot ovat kestoltaan muutamista sekunneista muutamiin minuutteihin
 • videoiden alla on kirjallisena kuvattu siirtotapahtuma ja kerrottu avustamista keventävistä tekijöistä; erityisesti avustettavan aktiivinen rooli, avustajan oman kehon käyttö avustaessa, esim. ei vedetä käsillä vaan käytetään alaraajojen voimaa, apuvälineiden hyödyntäminen, hyvä alkuasento ja luonnollisten liikemallien mukaan avustaminen. Avustamista vaikeuttavia tekijöitä on nostettu esille; toimintakyvyn huomiotta jättäminen, kun tehdään puolesta ja itseä kuormittaen, huonot työasennot ja avustuskorkeudet, apuvälineittä työskentely tai niiden käyttäminen epätarkoituksen mukaisesti, ahtaasti työskenteleminen jne. Videoissa on joitain puutteita, jotka on reilusti kerrottu.
 • kurssilta löydät laadukkaita internetlinkkejä ja videoita YouTubesta sekä Vimeosta
 • voit lukea viimeaikaisia tutkimuksia ja asiantuntija artikkeleita
 • tärkeä tieto on koottu verkkokurssille, jotta voit oppia taitavaksi, aktivoivaksi avustajaksi

Kurssia voi hyödyntää heti työn ohessa internetistä mm. älypuhelinta käyttäen.

Koet iloa ja tyytyväisyyttä työsi keventymisestä ja avustettavasi toimintakyvyn paranemisesta, kun osaat aktivoida avustettavaasi luonnollisten liikemallien ja hänen voimavarojen mukaan.

Yhteinen ilomme on suuri, kun viikkoja vuoteeseen hoidettu kunnoltaan heikentynyt iäkäs ihminen pääsee vuoteesta istumaan itsenäisesti apuvälineiden turvin. Hänen kiitollisuus tuo voimaa työhöni.

Lainauksia Sinikan aikaisemmista koulutuspalautteista: "tämä on ollut paras koulutus urani aikana", "en olisi voinut jatkaa ammatissani, jos en olisi suorittanut ergonomiakorttia", "Sinikka taikoo kuolleetkin pystyyn"

Kurssi sopii hyvin ensimmäiseksi koulutukseksi potilassiirroista.

Potilassiirtokoulutuksia käyneille tämä kurssi opettaa konkreettisesti voimavarojen tutkimisen ja niiden pohjalta tapahtuvan aktivoinnin. Kaikki avustaminen tapahtuu hyödyntäen luonnollisia liikemalleja. Ne syväopitaan kurssilla, koska ne toistuvat jatkuvasti joka suoritustasolla. Syventävää on myös avustettavan vastuuttaminen toimintakykynsä parantamisessa. Jokaisen, joka tarvitsee liikkumiseensa avustusta, oma vastuu on tärkeä toimintakyvyn parantamisessa.

TEE NYT TODELLA HYVÄ PÄÄTÖS JA HANKI AINUTLAATUINEN KURSSI EDULLISEEN HINTAAN! RAHA TULEE TAKUU VARMASTI MONINKERTAISENA TAKAISIN. KURSSIN TODELLINEN ARVO ON JOPA 1500 €!!

KURSSI ON 3 KUUKAUTTA KÄYTÖSSÄSI. VOIT OPISKELLA RAUHASSA OMAAN TAHTIISI JA KÄYTTÄÄ TYÖVÄLINEENÄSI PÄIVITTÄIN. OMAKSUT KAIKEN HELPOMMIN KUN KERTAAT JA ETSIT RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN AVUSTUSTILANTEISSA.

Kurssin arvioitu laajuus on kymmenen tuntia.


VASTAAVAA KOULUTUSTA EI OLE VIELÄ MAAILMALLA!

EN OLE OLLUT VIELÄ KOULUTUKSESSA, JOSSA OPETETAAN TUTKIMAAN VOIMAVARAT KÄYTÄNNÖSSÄ JA MITEN NIITÄ HYÖDYNNETÄÄN AVUSTUSTILANTEISSA. MISSÄÄN EI OLE HARJOITELTU AIDOISSA TILANTEISSA. KOULUTUKSISSA EI YLEENSÄ KIINNITETÄ HUOMIOTA AVUSTETTAVAN KUNTOUTUMISEEN, MIKÄ PITÄISI OLLA KOKO AVUSTAMISEN TAVOITE. TAVOITTEENA TULISI OLLA MAHDOLLISIMMAN SUURI ITSENÄISYYS, AVUSTAMISEN VÄHENEMINEN.

TÄMÄN KURSSIN KAIKKI VIDEOT OVAT AIDOISTA AVUSTUSTILANTEISTA. AVUSTETTAVAN TAVOITTEELLINEN KUNTOUTUMINEN KEVENTÄÄ PARHAITEN AVUSTAJAN TYÖTÄ.

OSTAESSASI KURSSIN SÄÄSTÄT SELVÄÄ RAHAA

EI TARVITSE LÄHTEÄ KALLIISIIN KOULUTUKSIIN, JOISTA OMAKSUTAAN N.20% JA MATERIAALIT UNOHTUVAT KANSIOIHIN. LISÄKSI SÄÄSTÄT MATKA- JA MAJOITUSKULUT. VRT. POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORTTIKOULUTUS n.700 €. SE VIE AIKAA N. 4 PV.

TÄMÄ KURSSI VIE AIKAA VAIN 1-2 PV.

VIIMEINKIN LÖYDÄT HELPOSTI RATKAISUN MIHIN TAHANSA AVUSTUSTILANTEESEEN. VOIT PALATA NIIHIN YHÄ UUDESTAAN JA HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄSI SUUNNITELLESSA AVUSTETTAVALLE KUNTOUTTAVAA AVUSTUSTAPAA. KANNATTAA OTTAA KURSSI PÄIVITTÄISEKSI APUVÄLINEEKSI, JOLLOIN OMAKSUT SISÄLLÖN HELPOSTI TYÖN OHESSA.

KURSSISTA HYÖTYVÄT AMMATTILAISET JA OPISKELIJAT

 • hoitajat
 • terapeutit
 • kodinhoitajat
 • omaishoitajat
 • henkilökohtaiset avustajat
 • terveydenhuoltoalan opiskelijat

Sinä hyödyt, työpaikkasi hyötyy. Yhteiskunnan säästöt voivat olla merkittävät.

 • tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset vähenevät
 • henkilöstön hyvinvointi lisääntyy
 • ennenaikainen eläkkeelle jääminen vähenee
 • laitoshoidon tarve vähenee
 • työtapaturmat ja potilasvahingot vähenevät

Kurssin ansiosta työpaikan vetovoimaisuus lisääntyy taatusti, koska teillä kuntoudutaan ja työntekijät voivat hyvin.

Kurssin hyödyt kuntoutujalle:

 • kuntoutuminen etenee ja toimintakyky paranee
 • sairaalasta kotiutuminen nopeutuu
 • osallistuu siirtoonsa, ei ole passiivinen hoidon kohde
 • säästyy vuodelevonhaitoilta kuten keuhkokuume, laskimotukokset ja painehaavat
 • kaatumisen vaara vähenee

Kukaan meistä ei varmasti halua, että läheisiämme hoidetaan vuoteisiin. Niin ei tarvitse olla! Tutustu kurssiin 14 päivän ajan ilmaiseksi ja totea, että paljon on tehtävissä. Maailmasta voidaan tehdä parempi paikka liikkumisen vaikeuksia helpottamalla ja hoitajien työtä keventämällä potilaan kuntoutuessa.

KURSSIN TEKIJÄT:

OLEMME KOONNEET KURSSI KOKONAISUUDEN, JONKA USKOMME TEHOKKAASTI VIEVÄN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄÄ HOITOKULTTUURIA ETEENPÄIN. RASKAIDEN AVUSTUSTILANTEIDEN HAASTEET ON MAHDOLLISTA HALLITA.

Marjut Koskela, lähihoitaja

"Pystyn hoitotyössäni itsenäisesti tutkimaan kuntoutujan voimavarat huomioiden toimintakyvyn rajoitteet. Niiden perusteella arvioin suoriudunko siirrosta yksin vai tarvitenko apua tai erilaisia siirron apuvälineitä. Sovellan kuntouttavaa ergonomiaa kaikenlaisissa hoitotilanteissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokaillessa ja wc-käynneillä. Vuorovaikutus kuntoutujan kanssa paranee, kun potilaalle antaa aikaa toimia itsenäisesti toimintakyvyn puitteissa."

Sinikka Rovio, fysioterapeutti katso youtubesta aktivoivaa avustusta nimelläni, kurssin videot on pakattu lyhyemmiksi selkeiksi kokonaisuuksiksi

"Olen sitä mieltä, että hyvin heikossa kunnossa olevien vuodepotilaiden kuntoutumista voidaan edistää. Heidät on mahdollista aktivoida nopeasti vuoteesta pois, ja jo ennalta ehkäistä vuodepotilaaksi joutuminen. Opiskeluaikoina näin kuinka iäkästä pitkäaikaispotilasta pyöriteltiin kahden avulla niin ettei häneen otettu kontaktia, puhumattakaan voimavarojen huomioinnista. Tämä surullinen näkymä painui syvälle mieleeni. Vielä tänä päivänä hoitajat tekevät hartiavoimin työtä, koska heillä ei ole viimeaikaisinta tietoa ja riittävää koulutusta."

Olen suorittanut potilassiirtojen ergonomiakortin, kouluttautunut ergokorttikouluttajaksi/kortin päivityskouluttajaksi, ja kouluttanut yli 300 hoitohenkilökunnasta. Olen suorittanut kinestetiikan perus-ja jatkokurssit, sekä Bobath-koulutuksen. Olen harjoitellut vuosia tullakseni taitavaksi avustajaksi. Olen pyrkinyt tekemään laajasta oppimäärästä ja hajallaan olevasta tiedosta selkeän kokonaisuuden, jotta sinun oppimisesi on helpompaa. Koen sen minulle annetuksi tehtäväksi, jonka teen mielelläni.

UUTTA

SUORITUSTASOISTA VOIT HANKKIA ERILLISIÄ KURSSEJA TARPEEN MUKAAN, VALITSE ALLAOLEVISTA Yhden suoritustason läpikäyminen vie aikaa 2-4 h.

Kahden avustettava tästä linkistä

Yhden avustettava tästä linkistä

Sanallinen ohjaus ja apuvälineiden avulla tästä linkistä

Sanallinen ohjaus ja itsenäinen liikkuminen tästä linkistä

Apuvälineiden avulla ja itsenäinen liikkuminen tästä linkistä

Kaikissa osioissa on teoria osuus, joka sisältää mm. tutkimustietoa, avustamisen periaatteet, vuodelevon haitoista tietoa, internetistä poimittuja laadukkaita videolinkkejä ja helppoja voimisteluohjelmia.

PERUSLIIKKUMISEN VIDEOLEIKKEISTÄ VOIN KOOTA HALUAMIANNE OPPIKOKONAISUUKSIA. PYYDÄ ERILLINEN TARJOUS HALUAMAKSESI AJAKSI.

100% Takuu

Course

KUNTOUTTAVAT AVUSTUSTAVAT VIDEOLEIKKEIN

By Promotive Rehabilitation Ergo Oy
Price
125 €
Incl. 24% VAT

Privacy Policy Promotive Rehabilitation Ergo Oy

VERKKOKURSSIN KIRJAUTUMISTUNNUKSET OVAT HENKILÖKOHTAISET, EIKÄ NIITÄ SAA LUOVUTTAA TOISTEN HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN!

TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Promotive Rehabilitation Ergo OY käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen;
 • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
 • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
 • liiketoimintamme kehittäminen; ja
 • palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen roviosinikka@gmail.com.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen roviosinikka@gmail.com.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen roviosinikka@gmail.com. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot

PRergo OY, Siilotie 1 a 66 90520 Oulu, roviosinikka@gmail.com Sinikka Rovio

Privacy Policy Campwire

General

This is Intoloop Oy’s (hereafter “Campwire”) privacy statement that has been prepared in accordance with the Finnish Personal Data Act (523/1999, sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy statement entered into force on 16 April 2018 and will remain valid until further notice.

This privacy statement contains information on how Campwire processes personal data. Campwire processes personal data in accordance with this privacy statement and any applicable legislation. Please read this privacy statement carefully before using our website or registering as a user of our services.

To ensure best possible services to our customers, we must collect and process some of your personal data. However, we respect your privacy and are committed to protecting it. This privacy statement specifies the personal data that is collected by us, the principles based on which this data is processed, and the rights and influencing opportunities you have regarding your personal data.

Please read this privacy statement carefully, as Campwire processes your personal data in accordance with it and all applicable legislation. Campwire reserves the right to update this privacy statement based on need. Please visit this site from time to time, as Campwire develops its services and website constantly.

You accept that we will process your personal data in accordance with this privacy statement by using the www.campwire.com website, our services, or our website; by filling in a form; or by contacting us. If you do not accept these terms and conditions, we will probably be unable to serve you.

The controller is: Intoloop Oy, Papinkatu 21 lh 34, FI-33200 Tampere.

For which purposes is my personal data collected and processed?

We only collect, store, and process your personal data for purposes that have been specified in advance. The main purposes are:

 • Managing customer relations
 • Maintaining customer information and usernames
 • Identifying customers
 • Producing and providing services
 • Invoicing
 • Developing, planning, and analysing business operations, websites, and Services
 • Marketing purposes
 • Responding to contact requests
 • Fulfilling our contractual obligations
 • Fulfilling our legal obligations and requirements
 • Targeting of services
 • Which personal data is collected and from which sources?

  Campwire collects information of the users when they use Campwire’s website, buy Services, register as Service users, update their profile, or use the Services. In addition, data provided by customers e.g. on online forms, by email, on telephone, through social media services, in contracts, at customer meetings, and in other situations where customers convey personal data can be saved into the data file.

  At least the following data will be collected when users register as users of our Services:

 • Name of the company (corporate customers)
 • Name of the person/user
 • Email address
 • Username
 • Password
 • In case of customers, we will also save the following data:

 • Telephone number
 • Address
 • Business ID (corporate customers)
 • Data relating to customer relations, e.g. order history
 • Campwire’s marketing register (email list) can usually be registered with using an email address only.

  When the user visits Campwire’s website, the user’s computer automatically sends certain technical and other data (e.g. IP address, browser type, and from which site the user came to the site). Campwire also uses cookies to collect data on how the user uses the website. For more detailed information, see the Cookies section of this privacy statement.

  By providing personal data to Campwire either on the forms found on Campwire’s website or in some other manner, the user accepts that his or her personal is collected, used and transferred in accordance with this privacy statement and for the restricted purposes specified in this privacy statement.

  On which grounds is personal data processed?

  We ensure that we always have legal grounds for processing your personal data. We may process your personal data based on several different grounds. We can process your personal data in order to fulfil a contract or our legal obligations. We can also process your personal data based on a legitimate interest, which is to provide our services and to run and develop our business operations. Some personal data can also be processed subject to your consent.

  Who will process my personal data and will my personal data be disclosed to third parties?

  Your personal data will principally be processed by our staff as part of their work tasks. Campwire uses external subcontractors and service providers for providing and implementing the Services. Personal data can be disclosed to such subcontractors if and only to the extent necessary. We will do our utmost in such cases to ensure that personal data is transferred and processed in accordance with this privacy statement and applicable legislation. We can also convey your personal data if we are involved in a company acquisition or an asset deal.

  The user also accepts that Campwire can disclose personal data to competent authorities if this is necessary in order to comply with applicable legislation or regulations.

  Campwire’s website and Services can contain links to other websites or contents originating from other websites. Such websites are beyond the control of Campwire and Intoloop Oy is not responsible for their contents. If the user visits a linked website, the use of such a website is covered by the privacy statement of that website.

  In my personal data conveyed outside the EU?

  Some of our subcontractors or servers that are used for processing personal data might be located outside the EU/EEA. Apart from that, we do not regularly convey personal data outside the EU/EEA.

  We ensure that your personal data is processed, transferred, and stored based on legal grounds and using sufficient protection measures.

  We have ensured that our service providers are included in the Privacy Shield programme between the EU and the United States (https://www.privacyshield.gov/list), the aim of which is to ensure secure processing of European data in the United States.

  For how long will my personal data be stored?

  We will only store your personal data for as long as is required by the purpose of processing or is permitted by the contract or law. However, the storage time of personal data can vary depending on the purpose and situation.

  How is my personal data stored and protected?

  Your personal data will be stored on the servers of our service provider, which have been protected in accordance with the general practices of the field. Personal data that we have collected and processed will be kept confidential and will only be disclosed to persons who need the said data for their work tasks and to our customers based on service contracts in a restricted manner. Access to your personal data is subject to user-specific credentials, passwords, and user rights.

  Is it mandatory to provide personal data and what are the consequences of not providing it?

  If you fail to provide the personal data specified in this privacy statement or do not consent to its processing, it is likely that we will not be able to provide the service or to fulfil the purpose of our operations. Therefore, we request that you do not provide us any data unless you accept that we process the data in accordance with this privacy statement.

  Users must provide Campwire correct data when they register as users of the Services or fulfil a form on Campwire’s website for some other reason. Service users can at any time view their personal data saved in the system by signing in into the Service. Users can also edit and update their personal data by signing in into the Service or by contacting Campwire.

  Are cookies used on the website and what are they?

  We use cookies on our website in order to provide users the best possible user experience. Cookies are small text files that the web server saves on the user’s terminal device. Cookies give us information on how the users use our website. We can use cookies in developing our services and website, in analysing the use of the website, and in targeting and optimising marketing. Website users can enable or disable the use of cookies from the settings of their web browser. Most web browsers allow cookies automatically. Please note that disabling cookies can restrict the operation of our website.

  What are my rights and influencing opportunities?

  Cancelling your consent

  If your personal data is processed based on your consent, you have the right to cancel your consent at any time by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com).

  Access to data

  You have the right to receive a confirmation from us on whether we process any personal data concerning yourself and which personal data concerning yourself is processed by us.

  Right to corrections

  You have the right to request that we correct any incorrect or outdated or otherwise defective data concerning yourself. You can also update any changed personal data in the Service.

  Right to ban direct marketing

  You have the right to ban the processing of your personal data for direct marketing purposes by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com). All emails sent by us in marketing purposes contain a link by clicking on which you can remove yourself from the email list.

  Right to object to the processing

  If we process your personal data based on a general interest or our legitimate interest, you have the right to object the processing of personal data concerning yourself to the extent that there is no such significant reason that would override your rights or the processing is not necessary for resolving a legal claim. Please note that in such a situation we probably will be unable to continue to provide services to you.

  Right to restrict processing

  In certain situations you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.

  Right to have your personal data transferred

  If we have processed your personal data subject to your consent or in order to fulfil a contract, you have the right to receive the personal data you have provided to use electronically.

  How can I exercise my rights?

  You can exercise the above rights by contacting us e.g. by email (tietosuoja@intoloop.com). Where required, the controller has the right to ask the data subject to prove his or her identity. The controller must react to any such requests made by the customer within the time period specified in the GDPR (in most cases, within one month).

  Can this privacy statement be updated?

  We can update this privacy statement when our operations or data protection principles change. Updates may also be required due to changes in legislation. Any such changes will take effect when we have published an updated privacy statement. Please read this privacy statement from time to time to be aware of its current contents.

  Whom should I contact in data protection matters?

  Contacts:

  Intoloop Oy
  Papinkatu 21 lh 34
  33200 Tampere
  tietosuoja@intoloop.com

  Toimitusehdot Promotive Rehabilitation Ergo Oy

  Promotive Rehabilitation Ergo Oy (y-tunnus 2865971-2) (jäljempänä verkkokauppa) myy verkkokursseja luonnollisille tai juridisille henkilöille (jäljempänä asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

  Verkkokaupan yhteystiedot

  Sähköposti: roviosinikka@gmail.com

  Tilaaminen

  Tilaus astuu voimaan maksamalla verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot sekä tuotteen hinnan. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenee tilattu tuote sekä hinta.

  Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Visma Paysta: www.visma.fi/vismapay/

  Maksutavat

  Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit) sekä verkkopankilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

  Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

  Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

  Toimitus ja palautus

  Verkkokaupan asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Halutessasi perua palvelun käytön, ota ensin yhteyttä verkkokauppan asiakaspalveluun (roviosinikka@gmail.com) ja kysy peruutusohjeita.

  Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.


  Visma Pay banners
  Badge-payments
  Safe transactions
  Badge-guarantee
  14-day Money Back Guarantee
  Badge-connection
  Campwire Protects your Privacy
  Badge-secure
  Your Information is Secure
  Want to know more? Contact roviosinikka@gmail.com